AplicatiiCONTABILITATE GENERALA
 • Automatizarea activitatii financiar-contabile a societatii comerciale
  Prelucrarea informatiilor din documentele primare sau din documentele colectate din aplicatiile din sistem
  Prelucrarea datelor concomitent pe mai multe luni de raportare contabila
  Inchiderea automata a conturilor de venituri, cheltuieli, TVA, marfa
  Blocare / deblocare acces la exercitiul financiar - contabil inchis
  Balanta conturilor la nivel sintetic / analitic pe gestiuni, departamente, servicii sau societati
  Balanta unui cont pe domenii de activitate
  Jurnale cu inregistrarile introduse, preluate sau generate de aplicatiile din sistem
  Situatii cu operatiunile de casa, banca pe zile, perioade si conturi corespondente
  Sinteza operatiunilor unui cont pe zile, perioade 
   Situatia lunara / anuala cu venituri, cheltuieli, profit, pe departamente, gestiuni, servicii
  Jurnal de vanzari si cumparari
  Fisa unui cont la nivel sintetic, analitic, lunar, cumulat, pe gestiuni
  Centralizarea si editarea operatiunilor contabile pe numere de nota contabile
  Cartea unui cont
  Registrul jurnalelor din luna contabila
  Contul de profit si pierderi
  Bilantul contabil


  CLIENTI

  Constituirea automata a datoriilor clientilor catre societate
  Posibilitatea de cunoastere a componentei soldurilor la nivel analitic pe : facturi, clienti, agenti vanzari, centre de distributie, gestiuni, vechime
  Posibilitatea de compensare, reconciliere cu un partener prin echivalarea creantelor si datoriilor
  Posibilitatea de urmarire a datoriilor, incasarilor la nivel de client si document justificativ
  Calcul automat al penalitatilor pentru facturile restante
  Confirmarea soldului existent la un client
  Situatii operative de analiza a activitatii financiare in relatie cu clientii


  FURNIZORI

  Constituirea automata a datoriilor societatii fata de furnizori
  Posibilitatea de cunoastere a componentei soldurilor la nivel analitic pe: facturi, furnizori, cont, vechimi
  Posibilitatea de compensare, reconciliere cu un partener prin echivalarea creantelor si datoriilor
  Posibilitatea de urmarire a intrarilor, platilor la nivel de furnizor si document justificativ
  Confirmarea soldului existent la un furnizor
  Situatii operative de analiza a activitatii financiare in relatie cu furnizorii
  Istoricul relatiei cu furnizorii


  FACTURARE

  Posibilitatea de prelucrare a informatiilor pentru editare facturi, avize, chitante
  Posibilitatea de emitere facturi pentru livrari de marfa, prestari servicii, avansuri primite de la clienti, decontari avansuri
  Posibilitatea de emitere aviz pentru livrari catre clienti, decontare avans, transfer intre gestiuni, livrari catre magazinele din reteaua proprie, sponsorizari, prestari servicii
  Posibilitatea de inregistrare a incasarii cu chitanta, cec, bilet la ordin, a facturii emise
  Contarea automata a informatiilor prelucrate si comunicate in CONTAB, CLIENTI, GESTOC
  Situatii cu livrarile lunare sau periodice pe : clienti, produse, magazine din reteaua proprie, gestiuni, agenti
  Situatii pe documente emise: centralizat sau desfasurata
  Calculatii de pret pentru magazine


  GESTIUNEA STOCURILOR

  Gestionarea tranzactiilor de stoc (intrari, iesiri, transferuri) privind marfuri, materiale, obiecte de inventar, echipamente de protectie, produse finite, semifabricate
  Situatii privind stocul cantitativ-valoric, necesar in aprovizionarea societatii
  Situatii privind stocul fara miscare
  Situatii privind consumul pe utilaje, masini, comenzi, gestiuni
  Situatii privind obiectele de inventar si echipamentele de lucru, pe salariati
  Situatii privind marfurile aflate in custodie
  Situatii sintetice si analitice cu intrari, iesiri, transferuri, consumuri, pe diferite criterii de selectie (perioada, gestiune, cont, grupa, predator/primitor, destinatie)
  Situatii de analiza a productiei realizate


  SALARII

  Gestionarea resurselor umane
  Calculul salariilor (avans, lichidare)
  Editare fluturas, fisa personala
  Stat de plata cu sumele cuvenite din salarii
  Stat de plata cu sume ocazionale
  Pregatire date pentru IVG, CAS, CASJ (Vignete)
  Contabilizarea si comunicarea informatiilor in contabilitatea generala  MIJLOACE FIXE

  Automatizarea activitatii de inregistrare si urmarire a mijloacelor fixe
  Editare situatii cu intrarile si iesirile de mijloace fixe pe gestiuni, categorii, etc
  Calcul amortizare
  Fise si balante cu mijloacele fixe
  Contabilizarea informatiilor si comunicarea lor in contabilitatea generala  EFECTE DE INCASAT

  Posibilitatea de incarcare si urmarire efecte bancare in derulare
  Situatii sintetice, analitice pe clientii cu efecte de incasat
  Situatii scadente cu efecte de incasat  PROCESE VERBALE DE COMPENSARE

  Posibilitatea de generare, editare, contabilizarea documentelor de compensare dintre parteneri prin echivalarea datoriilor si creantelor
  Urmarirea, in relatiile cu partenerii, a compensarilor in derulare


  SISTEM DE INFORMARE MANAGERIAL

  Facilitati de analiza operativa in vederea luarii deciziilor manageriale
  Situatii privind: disponibilul financiar, venituri, cheltuieli, profitul lunar sau cumulat
  Situatii privind obligatiile fiscale
  Situatii privind datoriile si obligatiile in relatiile cu partenerii
  Situatii comparative clienti-furnizori cu operatiunile derulate intre parteneri
  Calcul cash-flow cu posibilitate de parametrizare
  Calcul de indicatori de sinteza: rentabilitate, profitabilitate, lichiditate etc


  CONTABILITATE IN VALUTA


  Automatizarea activitatii financiar-contabile a societatii comerciale
  Prelucrarea informatiilor din documentele primare sau din documentele colectate din aplicatiile din sistem
  Prelucrarea datelor concomitent pe mai multe luni de raportare contabila
  Inchiderea automata a conturilor de venituri, cheltuieli, TVA, marfa
  Blocare / deblocare acces la exercitiul financiar - contabil inchis
  Balanta conturilor la nivel sintetic / analitic pe gestiuni, departamente, servicii sau societati
  Balanta unui cont pe domenii de activitate
  Jurnale cu inregistrarile introduse, preluate sau generate de aplicatiile din sistem
  Situatii cu operatiunile de casa, banca pe zile, perioade si conturi corespondente
  Sinteza operatiunilor unui cont pe zile, perioade 
   Situatia lunara / anuala cu venituri, cheltuieli, profit, pe departamente, gestiuni, servicii
  Jurnal de vanzari si cumparari
  Fisa unui cont la nivel sintetic, analitic, lunar, cumulat, pe gestiuni
  Centralizarea si editarea operatiunilor contabile pe numere de nota contabile
  Cartea unui cont
  Registrul jurnalelor din luna contabila
  Contul de profit si pierderi
  Bilantul contabil
 
Sus